IBM PREMIER BUSINESS PARTNER

A-HOST ได้รับการแต่งตั้งจาก IBM ประเทศไทยให้เป็น “IBM Premier Partner” เป็นหนึ่งใน “IBM Distributor” เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่ม IBM Software และ IBM Cloud ทั้งหมด อาทิเช่น

IBM Cloud Private

ระบบ Private Cloud จาก IBM ที่พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องวุ่นวายกับการ Integrate ระบบต่างๆ เข้าด้วยกันเอง สามารถบริหารจัดการได้ง่ายผ่านทาง Dashboard ทั้งการ Monitoring และ Provisioning หรือการจัดการด้าน Security ภายใน  รองรับการใช้งานได้ทั้ง Virtual Machine (VM) และ Container เพื่อให้องค์กรสามารถใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและยืดหยุ่น  สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Hybrid Cloud และ Multi-Cloud เลือกได้ว่าจะประมวลผลส่วนใดอยู่ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

IBM Watson

ระบบประมวลผลข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของการใช้งานอันหลากหลายในปัจจุบัน ได้แก่

  • Natural Language Processing (NLP)
    ประมวลผลภาษามนุษย์ ได้แก่ อังกฤษ สเปน จีน และภาษาอื่นๆ โดยสามารถเข้าใจบริบทเนื้อหา และสรุปสาระสำคัญให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆ
  • Vision and Speech
    มองเห็นและโต้ตอบกับมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการพูด หรือในรูปแบบข้อความ
  • High Level Reasoning and Insights
    เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะที่สามารถตอบคำถามมนุษย์ได้แบบ Question and Answer

IBM Integrated Analytics System (IIAS)

Data Warehouse Appliance Machine ที่ได้รับการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีของ IBM Power System, IBM Flash System และ IBM DB2 In-Memory Database ได้อย่างลงตัว จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อเพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย หรือนำข้อมูลออกไปวิเคราะห์ได้ตามความต้องการ และยังรองรับการทำงานในลักษณะ Hybrid Cloud และ Big Data ได้

IBM MaaS360

การบริการจัดการความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Security)สนับสนุนให้การใช้งานอุปกรณ์พกพาในองค์กรและอุปกรณ์ส่วนตัว สามารถทำงานร่วมกันได้ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการควบคุมการใช้งานได้จากส่วนกลางที่ยืดหยุ่น และหลากหลายตามความต้องการขององค์กร พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล ควบคุม และสั่งงานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์

IBM Endpoint Manager

การบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายในทุกรูปแบบทำให้การบริหารจัดการ และควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ในองค์กร เป็นเรื่องง่าย ด้วยการควบคุมการทำงานจากส่วนกลาง และครอบคลุมอุปกรณ์ที่หลากหลาย พร้อมความสามารถที่ครบครัน อาทิเช่น การตรวจสอบและปรับปรุงระบบจากระยะไกล การตรวจสอบโปรแกรมที่ติดตั้ง รวมถึงการกำหนดค่าความปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

IBM QRadar

ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายในองค์กร (SIEM)ช่วยยกระดับการเฝ้าระวังภัยในระบบขององค์กร อย่างครบวงจร ผ่านการตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน การวิเคราะห์รูปแบบข้อมูล และการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบขององค์กรจากศูนย์กลาง