การบริหารอุปกรณ์ Smartphone ในองค์กรเป็นเรื่องง่าย ด้วย IBM MaaS360 Solution

ในปัจจุบันการใช้ Smartphone ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ประกอบกับความสามารถที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายวัตถุประสงค์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ ซึ่งบ่อยครั้งที่เราจะพบว่ามีการใช้งาน Smartphone ทั้งด้านส่วนตัว และด้านการทำงานเพื่อองค์กรซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จาก Smartphone อย่างคุ้มค่าและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน แต่ในทางกลับกันหากองค์กรมีเอกสารที่มีความสำคัญหรือเป็นความลับก็อาจเกิดการรั่วไหลได้ง่ายขึ้นเช่นกัน ทำอย่างไรถึงจะสามารถให้พนักงานในองค์กรสามารถใช้งาน Smartphone ส่วนตัวพร้อม ๆ กับทำงานในองค์กรโดยที่สามารถควบคุมการเข้าถึงด้วยนโยบายขององค์กรได้

ขอแนะนำ IBM MaaS360 Solution ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการบริหารจัดการ ควบคุมการใช้ Mobile Devices ในองค์กร (หรือที่รู้จักในชื่อ Mobile Device Management Solution) องค์กรสามารถควบคุมอุปกรณ์ด้าน Security และ Authorization ได้หลากหลายทั้งการเข้าถึงไฟล์เอกสารในองค์กร Email การเข้าใช้งาน Application ทั้งภายในองค์กรและบน Cloud (SaaS) (Secure Container) โดยที่พนักงานยังสามารถใช้งาน Smartphone ในด้านส่วนตัวได้เหมือนเดิม ทั้งนี้องค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุน Infrastructure เอง IBM MaaS360 เป็น Software บนระบบ Cloud (SaaS) ซึ่งระบบจะถูกดูแล โดย IBM Cloud ทำให้การบริหารจัดการทำได้อย่างง่ายดายผ่าน Web Console และลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน IT อย่างเห็นได้ชัด

จุดเด่นของ IBM MaaS360

01

Effortless Device Management

ด้วยคุณสมบัติของ IBM MaaS360 ทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการ Mobile Devices ได้จากที่เดียวและควบคุม Device จากที่ใดก็ได้ผ่านระบบ Internet ซึ่งโปรแกรมนี้รองรับความต้องการขององค์กรได้ทั้งองค์กรขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่สนับสนุน BYOD ทำให้พนักงานสามารถทำงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ตามที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องเข้าองค์กรเพื่อใช้งาน Private Application แต่สามารถใช้งานผ่าน Enroll Devices ได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Productivity) พร้อม ๆ กับการควบคุมนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กรได้

02

Rapid App Deployment

องค์กรสามารถระบุ Applications ที่ใช้งานในองค์กร พร้อมทั้งระบุสิทธิ์การเข้าถึง ผ่าน Interactive Catalog ในการใช้งานให้กับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ใช้งาน รวมถึงการสั่ง Install Application จากระยะไกลได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมเองที่เครื่อง ทำให้การบริหารจัดการอุปกรณ์จำนวนมากเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

03

Secure Content Collaboration

พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยการใช้เอกสารร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้รับการควบคุมเรื่องสิทธิ์การเข้าถึง รวมถึงการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เช่น ห้าม Export Files ห้าม Capture Screen เป็นต้น ซึ่งช่วยให้องค์กรมั่นใจว่าการนำเอกสารสำคัญออกนอกโปรแกรมที่ควบคุมเป็นเรื่องที่สามารถควบคุมได้

04

Secure MDM Solution

บริษัทสามารถวางใจในการควบคุมอุปกรณ์ผ่านโปรแกรมซึ่งจะมีการแบ่งส่วนการใช้งานในอุปกรณ์ ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้และส่วนสำหรับองค์กรที่ถูกควบคุม (Secure Container) การแบ่งส่วนนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมความเสี่ยงและการให้สิทธิ์ในการใช้งาน ในขณะที่พนักงานยังสามารถใช้งานส่วนตัวได้เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังรองรับ Application Integration ได้หลากหลายอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัท A-HOST มีความเชี่ยวชาญในเรื่องความปลอดภัยในงานด้านไอที พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง IBM MaaS360 เพื่อให้องค์กรของท่านสามารถบริหารจัดการ การใช้ Smartphone ในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และมีความปลอดภัย