ERP & CRM APPLICATION

บริการดูแลบริหารจัดการระบบและสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปแก่ลูกค้า มีการวางแผนจัดการให้ระบบการทำงานของทุกหน่วยงานในองค์กรเชื่อมต่อกันโดยสมบูรณ์ และยังถูกออกแบบให้สามารถทำงานแยกกันได้เพื่อรองรับการใช้งานที่ครอบคลุมของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Why choose A-HOST

ERP & CRM APPLICATION

System Availability

System Availability

จัดการระบบให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด เพื่อการบริหารจัดการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Risk Management

Risk Management

มีการใช้ระบบควบคุมที่ครอบคลุมความเสี่ยง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง

Professional

Professional

มีมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในทุกรูปแบบ

Performance

Performance

สร้างธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ ประมวลผลอย่างรวดเร็ว รองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ

Improvement

Improvement

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ โดยทำการปรับปรุงและตรวจสอบให้มีความทันสมัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Methodology

Methodology

มีกระบวนการในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยให้การดำเนินงานเป็นมาตรฐาน เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

01

ORACLE E-BUSINESS SUITE

ออกแบบระบบให้เชื่อมโยงระบบงานขนาดใหญ่ทุกส่วนขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนถึงกันได้โดยสะดวกไม่มีสะดุด มีการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงในรูปแบบที่เป็นภาพรวมเพื่อการบริหารจัดการอย่าง Real Time

02

MICROSOFT DYNAMICS

การตัดสินใจในการบริหารงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลจากระบบ ERP ที่มีระบบ CRM เป็นตัวคาดการณ์จึงมีความสำคัญ โดยลูกค้าสามารถเลือกการใช้งานเฉพาะบางฟีเจอร์ได้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการอย่างตรงจุด

ERP ON ANY CLOUD

ระบบบริหารและจัดการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ไว้ด้วยกันให้มีการไหลเวียนข้อมูลระหว่างกัน และกำหนดกระบวนการทางธุรกิจ ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้สะดวกแบบไม่มีสะดุด ป้องกันความเสี่ยงโดยมีการสำรองข้อมูลและทดสอบการกู้ข้อมูลให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดความเสียหายโดยไม่คาดคิดก็สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

MUCH MORE THAN

A TRADITIONAL ERP

เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ซึ่งเส้นทางในการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสิ่งที่ท้าทาย (Challenges) มากขึ้น เมื่อองค์กรพยายามนำวิธีการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบดิจิทัลให้ได้มากที่สุด ทุกคนอาจจะสับสนกับบทบาทของเครื่องมือ การเรียนรู้ในโลกปัจจุบันนี้ รวมทั้งความสำคัญของ Internet of Things, ศักยภาพในการวิเคราะห์, และสุดท้าย คือ บทบาทที่แพร่หลายของระบบ Cloud ซึ่งความจริงนั้น ก็คือ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประเมินความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับเครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมด รวมทั้ง หากยังไม่ได้คำนึงถึงระบบ ERP ที่ทันสมัย ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางดิจิทัลสำหรับองค์กรได้ โดยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะสามารถเริ่มและจบลงได้โดยแบบจำลอง ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์บนระบบ Cloud

MUCH MORE THAN

A TRADITIONAL ERP

Cloud ถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนการทำธุรกิจยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ให้กับธุรกิจอย่างรอบด้าน ซึ่งตอบโจทย์การใช้เทคโนโลยีและระบบงาน ERP ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนการทำงานในองค์กรและเพื่อการพัฒนาธุรกิจ โดยการใช้งานระบบ ERP on Cloud

ทำให้องค์กรสามารถนำทรัพยากรที่มีทั้งหมดมาใช้อย่างเหมาะสม เป็นระบบและรวดเร็ว โดยธุรกิจสามารถกำหนดรูปแบบให้มีความยืดหยุ่นตามลักษณะการใช้งาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่าย มีให้เลือกทั้งการเช่าใช้ หรือการจ่ายตามการใช้งานจริง “Pay-As-You-Go” โดยที่ไม่ต้องลงทุนเพื่อสร้างระบบก่อน

WHY THE CLOUD SOLUTION

IS GROWING

สาเหตุหลักที่ทำให้ Cloud Solution เติบโตอย่างมากในปัจจุบัน คือ ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งอินเทอร์เน็ตแบบมีสายลากใช้ตามบ้านและที่ทำงาน หรืออินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านสมาร์ทโฟน ทำให้เราสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของโลก  เมื่อข้อจำกัดเรื่องตำแหน่งที่ตั้งลดลงเพราะสามารถเชื่อมโยงได้ถึงกันหมด จึงทำให้ผู้ให้บริการ Cloud สามารถเปิด IDC หรือ Internet Data Center เพื่อนำเซิร์ฟเวอร์มารวมศูนย์ให้อยู่ในที่เดียวกัน เปิดไฟ เปิดแอร์รักษาอุณหภูมิครั้งเดียว มีเพียงผู้ดูแลระบบสำรอง เครื่องปั่นไฟยามฉุกเฉิน ทำให้ระบบมีเสถียรภาพ ไม่เกิดปัญหาระบบล่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น

ERP on Any Cloud จึงเป็นรูปแบบที่นำเอาทรัพยากรของระบบงาน ERP มารวมเป็นส่วนกลาง แล้วปันไปใช้ตามส่วนต่างๆ

ERP on Cloud ถือเป็นเว็บโฮสติ้งที่ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้ใช้ระบบ ERP Cloud จะมีอิสระในการใช้อุปกรณ์ ในการเข้าถึงและในการทำงานกับระบบ ERP โดย ERP on Cloud จะช่วยเพิ่มความต้องการของธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทำงานร่วมกันกับผู้ใช้หลายคนขององค์กรได้ โดยบริการเว็บโฮสติ้งของ ERP on Cloud ถือเป็นต้นทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งลูกค้าสามารถจ่ายค่าเช่าและได้รับประโยชน์จากเซิร์ฟเวอร์ Cloud จนกว่าจะถึงกำหนด  การอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ (กรณีเป็นบริการด้าน Software as a Services) ดังนั้น จึงไม่มีการอัปเดตด้วยตนเองและผู้ให้บริการโฮสติ้งจะรับประกันความปลอดภัยในสิทธิ์การเข้าถึงและใช้งานบนระบบ ERP on Cloud

TOP BENEFITS OF ERP

ON CLOUD SOLUTION

นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายจากการลงทุนซื้อและดูแล Data Center ของตัวเองแล้ว ยังช่วยลดปัญหาระบบล่มอีกด้วย เพราะจะมีระบบสำรองและคนดูแลในการให้บริการตลอดระยะเวลาที่องค์กรเลือกใช้บริการดังกล่าว รวมถึงยังมีความยืดหยุ่นในการใช้บริการด้วย ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเพิ่มหรือปรับลดความสามารถของ Server เสมือนบน Cloud ให้สอดคล้องกับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว เช่น เปิดเว็บเกี่ยวกับดนตรีและกำลังจะเปิดให้จองบัตรศิลปิน ก็สามารถสั่งเพิ่มประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับจำนวนคนจองบัตรได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มและรอซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั้นเอง

ไม่ว่าจะเป็น ERP on any Cloud ประเภทใดๆ ก็ตาม จะรองรับและสามารถให้บริการด้านต่างๆ ได้ 3 ประเภท ดังนี้

01

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (Infrastructure) และระบบการจัดเก็บข้อมูลขององค์กร (Storage) เพื่อรองรับการใช้งาน Software และ Application เช่น Microsoft Azure, Dropbox, Google Drive for business, Amazon Web Services

02

Platform-as-a-Service (PaaS)

การให้บริการด้าน Platform สำหรับผู้ใช้งานเช่น Developer ที่ทำงานด้าน Software และ Application โดยผู้ให้บริการ Cloud จะจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา Software และ Application เอาไว้ให้ เช่น Database Server, Web Application เป็นต้น

03

Software-as-a-Service (SaaS)

การให้บริการด้าน Software และ Application ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คล้ายกับการเช่าใช้ คิดค่าบริการตามลักษณะการใช้งาน เช่น Oracle Fusion Cloud หรือ Microsoft Dynamic 365

WHY CRM APPLICATION IMPORTANT?

COMPETITION INCREASES

ปัจจุบันการแข่งขันสูงขึ้นมากสินค้าของเราอาจจะต้องแข่งกับสินค้า
ที่คล้ายกันในประเทศที่ผลิตอยู่อีกครึ่งโลกก็ได้
เราจะชนะได้อย่างไร?

CUSTOMER ARE LESS LOYAL

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมีความภักดี
ต่อสินค้าน้อยลงจะทำอย่างไรให้เกิดการซื้อซ้ำได้

BUSINESS NEED TO OFFER MORE ADDED VALUES

ธุรกิจต้องสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงใจ
ผู้บริโภคได้มากขึ้นซึ่งต้องคำนึงถึงข้อมูลเชิงลึก
ของผู้บริโภคเป็นหลัก

CRM IS THE RIGHT SOLUTION

A-HOST คือผู้เชี่ยวชาญในการทำ Microsoft Dynamics CRM

CRM BEST PRATICES

มีทีมงานที่ปรึกษาในหลายๆธุรกิจที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน พร้อมสำหรับการวางโครงสร้าง CRM ที่เหมาะในการเก็บข้อมูลผู้บริโภค และใช้ประโยชน์ทางด้านการขายอย่างเต็มที่

CRM IMPLEMENT

มีทีม Implement ที่มี Methodology ในการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล ภายใต้ ISO/IEC 20000:2011 ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าสามารถมีระบบ CRM ที่ใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด

TEAM SUPPORT

ทีม Support ที่พร้อมให้บริการด้วยความจริงใจ คอยให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ CRM ให้มีประสิทธิภาพละเกิดประสิทธิผลที่สุด