01

ORACLE ADVANCE SECURITY

(TDE, REDACTION)

การปกป้องข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลฐานเงินเดือน ซึ่งถือเป็นตัวช่วยที่คุ้มค่าสำหรับการปกป้องข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับทุกองค์กร

04

SIEM

ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายในองค์กร ช่วยยกระดับการเฝ้าระวังภัยของระบบอย่างครบวงจร ผ่านการตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน การวิเคราะห์รูปแบบข้อมูล และการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบขององค์กรจากศูนย์กลาง ด้วยซอฟต์แวร์ IBM QRadar

02

DATA MASKING

กระบวนการที่ช่วยให้องค์กรปกป้องข้อมูลอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการปกปิดข้อมูลบางส่วน ไม่ให้เห็นข้อมูลที่แท้จริง เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต แต่ยังคงโครงสร้างในรูปแบบเดิม

05

ENDPOINT

การบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายในทุกรูปแบบ ทำให้การบริหารจัดการ และควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ในองค์กรเป็นเรื่องง่าย ด้วยการควบคุมการทำงานจากส่วนกลางและครอบคลุมอุปกรณ์ที่หลากหลาย พร้อมความสามารถที่ครบครัน เช่น การตรวจสอบและปรับปรุงระบบจากระยะไกล การตรวจสอบโปรแกรมที่ติดตั้ง รวมถึงการกำหนดค่าความปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งหมดนี้ด้วยซอฟต์แวร์ IBM BigFix เท่านั้น

03

DB VAULT

เพิ่มความปลอดภัยโดยการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานต่างๆ เป็นการควบคุมเชิงป้องกัน เพื่อให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจากการเข้าถึงโดยผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

06

MOBILE SECURITY

การบริการจัดการความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สนับสนุนให้การใช้งานอุปกรณ์พกพาในองค์กรและอุปกรณ์ส่วนตัว สามารถทำงานร่วมกันได้ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการควบคุมการใช้งานได้จากส่วนกลางที่ยืดหยุ่น และหลากหลายตามความต้องการขององค์กร พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล ควบคุม และสั่งงานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์