การบริหารอุปกรณ์ Smartphone ในองค์กรเป็นเรื่องง่าย ด้วย IBM MaaS360 Solution

ในปัจจุบันการใช้ Smartphone ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ประกอบกับความสามารถที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายวัตถุประสงค์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ ซึ่งบ่อยครั้งที่เราจะพบว่ามีการใช้งาน Smartphone ทั้งด้านส่วนตัว และด้านการทำงานเพื่อองค์กรซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จาก Smartphone อย่างคุ้มค่าและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน แต่ในทางกลับกันหากองค์กรมีเอกสารที่มีความสำคัญหรือเป็นความลับก็อาจเกิดการรั่วไหลได้ง่ายขึ้นเช่นกัน ทำอย่างไรถึงจะสามารถให้พนักงานในองค์กรสามารถใช้งาน Smartphone ส่วนตัวพร้อม ๆ กับทำงานในองค์กรโดยที่สามารถควบคุมการเข้าถึงด้วยนโยบายขององค์กรได้

Read More