HI! I'm Maria Seven

Experienced UX and Web designer, crafting innovative digitall solutions for clients worldwide.

*DBP

Digital Business Platform

Digital Business Platform

ปลดล็อคขีดจำกัดทางศักยภาพทางธุรกิจด้วย
Digital Business Platform (DBP) นวัตกรรมกลยุทธ์แบบใหม่ที่จะช่วยปลดล็อคศักยภาพให้แก่ธุรกิจของคุณ ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีอันทันสมัยที่หลากหลายและกระบวนการทางดิจิทัล ผนวกรวมกันกลายเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมทุกอย่างเอาไว้ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว ทั้งยังนำเสนอข้อมูลเชิงลึกได้แบบ real-time

ด้วยกลยุทธ์ DBP องค์กรของคุณจะสามารถยกระดับเทคโนโลยี เพื่อให้คงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางท้องตลาด เพิ่มพูนผลิตภาพ และเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

*ประโยชน์ที่องค์กรธุรกิจจะได้รับจาก

Digital Business Platform

Ipsum fosuere ac porta non, convallis non eros. Mauris massa purus, ultricies vel venenatis in, cursus vitae tortor. Nam vehicula blandit velit, a fermentum elit blandit et. Praesent sit amet felis venenatis, porttitor urna pulvinar, vestibulum ex.

ปรับปรุงกระบวนการ เพิ่มความคล่องตัว

DBP ช่วยรวบรวมทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาดำเนินงานและประหยัดทรพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ และช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลักของธุรกิจได้

ยกระดับความร่วมมือ

กลยุทธ์ DBP จะช่วยให้ทีมสามารถประสานงานระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วแบบ real-time ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ดีได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังเพิ่มปริสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กร

ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

DBP มีกระบวนการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลแบบ real-time ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด องค์กรสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ในระบุแนวโน้มต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้บริการ

เพิ่มพูนทุกประสบการณ์ที่ดีเพื่อผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์ DBP จะช่วยให้องค์กรสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าให้แก่ผู้บริโภค ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถปรับแต่งรูปแบบการเข้าถึงและใช้งานได้ด้วยตัวเอง นำเสนอทางเลือกในการบริการตนเอง และตอบสนองต่อคำถามต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ปรับขนาดพื้นที่ รองรับทุกการเติบโต

เมื่อธุรกิจมีการเติบโตขึ้น DBP ก็สามารถที่จะปรับขนาดเพื่อรองรับทุกความก้าวหน้าขององค์กรไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะสามารถรับมือกับเครือข่ายการคมนาคมสื่อสาร กระบวนการซื้อขาย และปริมาณข้อมูลต่างๆ ที่ขยายตัวขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแพลตฟอร์มนั้นยังคงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพียงพอ

*SERVICES

A-HOST Digital Business Platform Services

A-HOST เป็นผู้ให้บริการ Digital Business Platform ที่ครอบคลุมบริการรูปแบบต่างๆ หลากหลายส่วนที่สามารถช่วยยกระดับการบริหารจัดการทางดิจิทัลให้แก่องค์กรของคุณได้ อาทิเช่น

1. Integration Services บริการบูรณาการระบบและข้อมูล

DBP มีบริการที่จะช่วยผนวกระบบและข้อมูลที่ธุรกิจมีอยู่เดิม และบูรณาการให้กลายเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาทางดิจิทัลรูปแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจยกระดับข้อมูลและเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในท้องตลาดด้วยสมรรถภาพทางดิจิทัลที่ทันสมัยยิ่งขึ้น

2. Application Development Services บริการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

DBP มีบริการที่จะช่วยเสนอแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) ซึ่งจะทำให้องค์กรของคุณสามารถสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาทางดิจิทัลได้ด้วยตัวเองและสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด โดยในบริการเหล่านี้จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ ตลอดจนการรองรับการใช้งานภาษาในการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานและ Frameworks

3. Data Analytics Services บริการวิเคราะห์ข้อมูล

อีกหนึ่งบริการที่ DBP สามารถนำเสนอให้กับคุณได้คือ บริการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณเก็บรวบรวม ดำเนินงาน และพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลได้จากหลากหลายส่วนในเวลาเดียวกัน โดยบริการเหล่านี้จะมี การแสดงผลข้อมูล การรายงานผลข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) เป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการดำเนินงานและผู้ใช้บริการ เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอดทำสิ่งต่างๆ ได้ในอนาคต

4. Cloud Services บริการระบบคลาวด์

DBP มีบริการระบบคลาวด์ ที่จะเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจสามารถใช้พื้นที่บนระบบคลาวด์ในการปรับใช้และควบคุมดูแลแนวทางแก้ปัญหาทางดิจิทัลขององค์กรได้ ซึ่งในบริการระบบคลาวด์พื้นฐานก็จะประกอบไปด้วย infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS) และ software as a service (SaaS) ที่สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสมของเนื้องานและความต้องการขององค์กร

5. Security Services บริการรักษาความปลอดภัย

DBP มีบริการรักษาความปลอดภัยที่จะช่วยปกป้องแนวทางการแก้ไขปัหาทางดิจิทัลขององค์กรจากภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ ซึ่งในบริการเหล่านี้จะประกอบไปด้วย เครื่องมือสำหรับการยืนยันตัวตนและอนุญาตในการเข้าถึง เครื่องมือตรวจจับภัยคุกคาม และการเข้ารหัสข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญในทุกๆ ส่วนจะได้รับการดูแลและมีการอนุญาตเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม พร้อมทั้งป้องกันภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ในทุกรูปแบบที่อาจส่งผลอันตรายต่อข้อมูลสำคัญต่างๆ

ในโลกธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งในทุกวันนี้ องค์กรจำเป็นที่จะต้องมีความคล่องแคล่วและพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับทุกความเปลี่ยนแปลงในท้องตลาด Digital Business Platform จะช่วยให้ธุรกิจของคุณบรรลุในทุกเป้าหมายนี้ด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มการใช้งานที่รวบรวมทั้งตัวช่วยที่จะเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน และการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลแบบ real-time

ด้วย Digital Business Platform องค์กรของคุณจะสามารถปลดล็อคทุกขีดจำกัดความสามารถ เพิ่มพูนประสิทธิผล และเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

*CONTACT

Have a project for me?

Phasellus dui enim, posuere ac porta non, convallis non eros. Mauris massa purus, ultricies vel venenatis in, cursus vitae tortor. Nam vehicula blandit velit, a fermentum elit blandit et.
[/vc_column]

Free First Consultation

เอ-โฮสต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและยินดีให้คำปรึกษาการวางแผนระบบไอทีเพื่อตอบโจทย์ธูรกิจของคุณ กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อทางทีมงานสามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่าน

I want free consultation!