Company Background

พ.ศ. 2542

ในปี พ.ศ. 2542 บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด หรือ “A-HOST” ได้ถูกก่อตั้งขึ้น จากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่มีปณิธานและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะสร้างบริษัทผู้ให้บริการด้าน IT Services ครบวงจร โดยเป็นรายแรกและเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Application Service Provider และ IT Outsourcing Service ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี A-HOST ได้รับความสำเร็จและความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้าในหลากหลายธุรกิจ และยังคงเติบโตอย่างมั่นคงมีการขยายหน่วยธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการขายสินค้าและการให้บริการ ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจในระดับ “Oracle Platinum Partners” ของบริษัท Oracle มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี

พ.ศ. 2554

ในปี พ.ศ. 2554 A-HOST ได้ก้าวเข้าสู่ความท้าทายทางธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของบริษัท IBM ในระดับ IBM Premier Business Partner รวมทั้งการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระดับ Gold Partner กับบริษัท Microsoft ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลก ก้าวย่างที่สำคัญเหล่านี้นี้ได้กลายเป็นจุดแข็งที่ส่งผลให้บริษัทเพิ่มพูนความสามารถในเทคโนโลยีชั้นสูงที่หลากหลายมากขึ้น นั่นหมายความว่า ลูกค้าของ A-HOST จะมีทางเลือกด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว มั่นคง และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2559

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าในการใช้บริการ A-HOST ได้กำหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ IT Services เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ด้วยบุคลากรทางเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้าน รวมทั้ง การให้บริการด้วยกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานระดับโลกด้าน IT Service Management โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน

จากความสำเร็จที่ผ่านมา A-HOST ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ IT Services อย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากร ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน ครอบคลุมถึง Cloud Services, IT Managed Services, BI & Data Analytics, Big Data, IT Security, IT Consulting Service และอื่นๆ อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต