Security Management Service

ข้อมูลคือสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร หากข้อมูลมีความเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม ถูกแก้ไขโดยผู้ประสงค์ร้าย และเหตุการณ์อื่นใด ย่อมมีผลกระทบต่อองค์กรโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หลายองค์กรยังไม่สามารถประเมินได้ว่า ข้อมูลภายในองค์กรได้รับปกป้องให้มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่

A-HOST มีผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Security ที่สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ ออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัยข้อมูลให้แก่ทุกองค์กรที่ต้องการปรับปรุง สร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศอันมีค่าขององค์กรให้เหมาะสมกับธุรกิจและงบประมาณ โดยยึดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ISO 27001 และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA Compliance)

 

IT Security Consulting Service

เป็นบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัยข้อมูลภายในองค์กรให้มีความมั่นคงปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและงบประมาณที่เหมาะสม รวมทั้ง การออกแบบกระบวนการทำงานที่รัดกุมปลอดภัย ตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลและหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

 

PDPA Compliance Consulting Service

เป็นบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA Compliance) โดย A-HOST ร่วมกับสำนักงานกฎหมายที่เป็นพันธมิตรการค้า สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำทั้งกระบวนด้านกฎหมายและด้าน IT โดยเริ่มต้นตั้งแต่การประเมินสภาพปัจจุบัน (Assessment) การวิเคราะห์ผลต่าง (Gap Analysis) การออกแบบกระบวนการใหม่ จนถึงการ Implementation

Security Products

บริการผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่พร้อมให้องค์กรได้มั่นใจกับการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ข้อมูล ทำให้ระบบ IT ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ORACLE ADVANCE SECURITY (TDE, REDACTION)

การปกป้องข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลฐานเงินเดือน ซึ่งถือเป็นตัวช่วยที่คุ้มค่าสำหรับการปกป้องข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับทุกองค์กร

DATA MASKING

กระบวนการที่ช่วยให้องค์กรปกป้องข้อมูลอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการปกปิดข้อมูลบางส่วน ไม่ให้เห็นข้อมูลที่แท้จริง เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต แต่ยังคงโครงสร้างในรูปแบบเดิม

DB VAULT

เพิ่มความปลอดภัยโดยการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานต่างๆ เป็นการควบคุมเชิงป้องกัน เพื่อให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจากการเข้าถึงโดยผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

SIEM

ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายในองค์กร ช่วยยกระดับการเฝ้าระวังภัยของระบบอย่างครบวงจร ผ่านการตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน การวิเคราะห์รูปแบบข้อมูล และการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบขององค์กรจากศูนย์กลาง ด้วยซอฟต์แวร์ IBM QRadar

ENDPOINT

การบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายในทุกรูปแบบ ทำให้การบริหารจัดการ และควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ในองค์กรเป็นเรื่องง่าย ด้วยการควบคุมการทำงานจากส่วนกลางและครอบคลุมอุปกรณ์ที่หลากหลาย พร้อมความสามารถที่ครบครัน เช่น การตรวจสอบและปรับปรุงระบบจากระยะไกล การตรวจสอบโปรแกรมที่ติดตั้ง รวมถึงการกำหนดค่าความปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งหมดนี้ด้วยซอฟต์แวร์ IBM BigFix เท่านั้น

MOBILE SECURITY

การบริการจัดการความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สนับสนุนให้การใช้งานอุปกรณ์พกพาในองค์กรและอุปกรณ์ส่วนตัว สามารถทำงานร่วมกันได้ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการควบคุมการใช้งานได้จากส่วนกลางที่ยืดหยุ่น และหลากหลายตามความต้องการขององค์กร พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล ควบคุม และสั่งงานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์
[/vc_column]

Free First Consultation

เอ-โฮสต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและยินดีให้คำปรึกษาการวางแผนระบบไอทีเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อทางทีมงานสามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่าน

I want free consultation!