Software Development

ด้วยการให้บริการลูกค้ามากว่า 20 ปี A-HOST ได้รับรู้ถึงปัญหาการใช้งานระบบ Application ต่างๆ ของลูกค้า ที่อาจมีข้อจำกัดด้าน Functional ต้องการขยายการใช้งานแต่ต้องลงทุนสูง และอีกหลายประเด็นของการใช้งาน A-HOST จึงได้จัดตั้งทีมงานในการพัฒนา IT Software Development ที่สามารถพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมขยายความสามารถระบบ Application ของลูกค้า เพื่อให้หน่วยงานองค์กรได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากระบบที่ได้ลงทุนไปแล้ว โดยเรียกบริการนี้ว่า “MAX” โดยมีเป้าหมายคือ

 • ช่วยให้การทำงานของระบบตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น
 • สามารถเชื่อมโยงจากระบบ Application เฉพาะด้านอื่นๆ ที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยปรับปรุง/ต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่าง Licensing ของระบบให้เหทาะสมกับงบประมาณ
 • รวมถึงการเข้าใช้ระบบของผู้ใช้งานที่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

MAX Automation

เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร โดยการเชื่อมต่อระบบและการส่งต่อข้อมูลระหว่างกันระหว่างระบบ Software มากกว่า 1 ระบบ เพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของระบบงานเดิมที่มีการบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลแยกระบบกันให้มีการส่งต่อข้อมูลระหว่างระบบโดยอัตโนมัติ โดยมุ่งเน้นไปที่การลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ในการบันทึกและประมวลผลข้อมูล

ประโยชน์ที่ได้รับ:

 • ลดระยะเวลาขั้นตอนการทำงานที่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน (Double Entry) และความผิดพลาดจาก Human Error ได้อีกด้วย
 • เชื่อมโยงการทำงานของระบบ ERP และ Application เฉพาะด้านอื่นๆ
 • เพิ่มความรวดเร็วของการทำงาน โดยข้อมูลมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real Time)
 • ทำให้ระบบจัดการบริหารขององค์กรง่ายยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลที่มีความถูกต้องตรงกัน
 • เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลและน่าเชื่อถือ

MAX Customization

เป็นบริการขยายความสามารถระบบ Application จากส่วนของระบบงานเดิมของลูกค้า โดยออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อให้ระบบ Application มีความสามารถรองรับระบบงานเพิ่มเติมได้ไปพร้อมกับประหยัดการลงทุนด้าน License ให้ใช้เท่าที่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ:

 • เพิ่มความสามารถให้กับระบบ Application ร่วมกับระบบอื่นๆ ที่มีอยู่
 • ช่วยประหยัดการลงทุน License เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงและเกิดประโยชน์คุ้มค่า
 • ช่วยพัฒนาระบบ Business Process ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

MAX Authentication

บริการการระบุตัวตนและการเข้าถึงระบบของลูกค้ากับองค์กรด้วย Single Sign-On ทั้งนี้ช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้ด้วยการเข้าถึงรูปแบบเดียว และยังมีความปลอดภัย สร้างความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้า และการเข้าถึงของลูกค้าได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ:

 • ช่วยการจัดการบริหารการเข้าถึงของผู้ใช้งาน(customer)
 • สามารถใช้บัญชีระบุตัวตนได้จากบัญชีใดบัญชีหนึ่ง เพื่อให้สะดวกกับผู้ใช้งาน (customer)
 • ช่วยให้สามารถทำงานได้ทั้งบนเว็บไซต์ และ mobile application
 • รองรับการใช้งาน PDPA รวมถึงสร้างเชื่อมั่นในการใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (customer)
[/vc_column]

Free First Consultation

เอ-โฮสต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและยินดีให้คำปรึกษาการวางแผนระบบไอทีเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อทางทีมงานสามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่าน

I want free consultation!