ERP & CRM APPLICATIONS

ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

บริการดูแลบริหารจัดการระบบและสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปแก่ลูกค้า มีการวางแผนจัดการให้ระบบการทำงานของทุกหน่วยงานในองค์กรเชื่อมต่อกันโดยสมบูรณ์ และยังถูกออกแบบให้สามารถทำงานแยกกันได้เพื่อรองรับการใช้งานที่ครอบคลุมของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Why choose A-HOST

ERP & CRM APPLICATION

System Availability
จัดการระบบให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด เพื่อการบริหารจัดการอย่างเต็มประสิทธิภาพ
Performance
สร้างธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ ประมวลผลอย่างรวดเร็ว รองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ
Risk Management
มีการใช้ระบบควบคุมที่ครอบคลุมความเสี่ยง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง
Improvement
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ โดยทำการปรับปรุงและตรวจสอบให้มีความทันสมัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
Professional
มีมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในทุกรูปแบบ
Methodology
มีกระบวนการในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยให้การดำเนินงานเป็นมาตรฐาน เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

IMPLENMENTATION

ด้วยประสบการณ์อย่างยาวนานด้านการออกแบบวางระบบให้สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน เน้นการใช้งานได้ความต้องการของลูกค้า จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ในการลดต้นทุนและสร้างโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
01 ORACLE E-BUSINESS SUITE
ออกแบบระบบให้เชื่อมโยงระบบงานขนาดใหญ่ทุกส่วนขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนถึงกันได้โดยสะดวกไม่มีสะดุด มีการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงในรูปแบบที่เป็นภาพรวมเพื่อการบริหารจัดการอย่าง Real Time
02 MICROSOFT DYNAMICS
การตัดสินใจในการบริหารงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลจากระบบ ERP ที่มีระบบ CRM เป็นตัวคาดการณ์จึงมีความสำคัญ โดยลูกค้าสามารถเลือกการใช้งานเฉพาะบางฟีเจอร์ได้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการอย่างตรงจุด

ERP APPLICATION

ERP ON ANY CLOUD

Much more than a traditional ERP

บริการให้คำปรึกษาตลอดจนดูแลระบบอย่างครบวงจร ให้คุณมั่นใจกับระบบความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานสูง เพื่อยกระดับของธุรกิจให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อเนื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ERP ON ANY CLOUD

ระบบบริหารและจัดการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ไว้ด้วยกันให้มีการไหลเวียนข้อมูลระหว่างกัน และกำหนดกระบวนการทางธุรกิจ ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้สะดวกแบบไม่มีสะดุด ป้องกันความเสี่ยงโดยมีการสำรองข้อมูลและทดสอบการกู้ข้อมูลให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดความเสียหายโดยไม่คาดคิดก็สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

MUCH MORE THAN A TRADITIONAL ERP

เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ซึ่งเส้นทางในการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสิ่งที่ท้าทาย (Challenges) มากขึ้น เมื่อองค์กรพยายามนำวิธีการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบดิจิทัลให้ได้มากที่สุด ทุกคนอาจจะสับสนกับบทบาทของเครื่องมือ การเรียนรู้ในโลกปัจจุบันนี้ รวมทั้งความสำคัญของ Internet of Things, ศักยภาพในการวิเคราะห์, และสุดท้าย คือ บทบาทที่แพร่หลายของระบบ Cloud ซึ่งความจริงนั้น ก็คือ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประเมินความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับเครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมด รวมทั้ง หากยังไม่ได้คำนึงถึงระบบ ERP ที่ทันสมัย ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางดิจิทัลสำหรับองค์กรได้ โดยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะสามารถเริ่มและจบลงได้โดยแบบจำลอง ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์บนระบบ Cloud

Cloud ถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนการทำธุรกิจยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ให้กับธุรกิจอย่างรอบด้าน ซึ่งตอบโจทย์การใช้เทคโนโลยีและระบบงาน ERP ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนการทำงานในองค์กรและเพื่อการพัฒนาธุรกิจ โดยการใช้งานระบบ ERP on Cloud ทำให้องค์กรสามารถนำทรัพยากรที่มีทั้งหมดมาใช้อย่างเหมาะสม เป็นระบบและรวดเร็ว โดยธุรกิจสามารถกำหนดรูปแบบให้มีความยืดหยุ่นตามลักษณะการใช้งาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่าย มีให้เลือกทั้งการเช่าใช้ หรือการจ่ายตามการใช้งานจริง “Pay-As-You-Go” โดยที่ไม่ต้องลงทุนเพื่อสร้างระบบก่อน

WHY THE CLOUD SOLUTION IS GROWING

สาเหตุหลักที่ทำให้ Cloud Solution เติบโตอย่างมากในปัจจุบัน คือ ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งอินเทอร์เน็ตแบบมีสายลากใช้ตามบ้านและที่ทำงาน หรืออินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านสมาร์ทโฟน ทำให้เราสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของโลก เมื่อข้อจำกัดเรื่องตำแหน่งที่ตั้งลดลงเพราะสามารถเชื่อมโยงได้ถึงกันหมด จึงทำให้ผู้ให้บริการ Cloud สามารถเปิด IDC หรือ Internet Data Center เพื่อนำเซิร์ฟเวอร์มารวมศูนย์ให้อยู่ในที่เดียวกัน เปิดไฟ เปิดแอร์รักษาอุณหภูมิครั้งเดียว มีเพียงผู้ดูแลระบบสำรอง เครื่องปั่นไฟยามฉุกเฉิน ทำให้ระบบมีเสถียรภาพ ไม่เกิดปัญหาระบบล่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น

ERP on Any Cloud จึงเป็นรูปแบบที่นำเอาทรัพยากรของระบบงาน ERP มารวมเป็นส่วนกลาง แล้วปันไปใช้ตามส่วนต่างๆ

ERP on Any Cloud จึงเป็นรูปแบบที่นำเอาทรัพยากรของระบบงาน ERP มารวมเป็นส่วนกลาง แล้วปันไปใช้ตามส่วนต่างๆ

TOP BENEFITS OF ERP ON CLOUD SOLUTION

นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายจากการลงทุนซื้อและดูแล Data Center ของตัวเองแล้ว ยังช่วยลดปัญหาระบบล่มอีกด้วย เพราะจะมีระบบสำรองและคนดูแลในการให้บริการตลอดระยะเวลาที่องค์กรเลือกใช้บริการดังกล่าว รวมถึงยังมีความยืดหยุ่นในการใช้บริการด้วย ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเพิ่มหรือปรับลดความสามารถของ Server เสมือนบน Cloud ให้สอดคล้องกับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว เช่น เปิดเว็บเกี่ยวกับดนตรีและกำลังจะเปิดให้จองบัตรศิลปิน ก็สามารถสั่งเพิ่มประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับจำนวนคนจองบัตรได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มและรอซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั้นเอง

ไม่ว่าจะเป็น ERP on any Cloud ประเภทใดๆ ก็ตาม จะรองรับและสามารถให้บริการด้านต่างๆ ได้ 3 ประเภท ดังนี้

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (Infrastructure) และระบบการจัดเก็บข้อมูลขององค์กร (Storage) เพื่อรองรับการใช้งาน Software และ Application เช่น Microsoft Azure, Dropbox, Google Drive for business, Amazon Web Services

Platform-as-a-Service (PaaS)

การให้บริการด้าน Platform สำหรับผู้ใช้งานเช่น Developer ที่ทำงานด้าน Software และ Application โดยผู้ให้บริการ Cloud จะจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา Software และ Application เอาไว้ให้ เช่น Database Server, Web Application เป็นต้น

Software-as-a-Service (SaaS)

การให้บริการด้าน Software และ Application ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คล้ายกับการเช่าใช้ คิดค่าบริการตามลักษณะการใช้งาน เช่น Oracle Fusion Cloud หรือ Microsoft Dynamic 365

CRM APPLICATION

WHY CRM APPLICATION IMPORTANT?

COMPETITION INCREASES
ปัจจุบันการแข่งขันสูงขึ้นมากสินค้าของเราอาจจะต้องแข่งกับสินค้าที่คล้ายกันในประเทศที่ผลิตอยู่อีกครึ่งโลกก็ได้ เราจะชนะได้อย่างไร?
CUSTOMER ARE LESS LOYAL
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมีความภักดีต่อสินค้าน้อยลงจะทำอย่างไรให้เกิดการซื้อซ้ำได้
BUSINESS NEED TO OFFER MORE ADDED VALUES
ธุรกิจต้องสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงใจผู้บริโภคได้มากขึ้นซึ่งต้องคำนึงถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคเป็นหลัก

CRM IS THE RIGHT SOLUTION

A-HOST คือผู้เชี่ยวชาญในการทำ Microsoft Dynamics CRM

CRM BEST PRATICES
มีทีมงานที่ปรึกษาในหลายๆธุรกิจที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน พร้อมสำหรับการวางโครงสร้าง CRM ที่เหมาะในการเก็บข้อมูลผู้บริโภค และใช้ประโยชน์ทางด้านการขายอย่างเต็มที่
CRM IMPLEMENT
มีทีม Implement ที่มี Methodology ในการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล ภายใต้ ISO/IEC 20000:2011 ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าสามารถมีระบบ CRM ที่ใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด
TEAM SUPPORT
ทีม Support ที่พร้อมให้บริการด้วยความจริงใจ คอยให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ CRM ให้มีประสิทธิภาพละเกิดประสิทธิผลที่สุด
[/vc_column]

Free First Consultation

เอ-โฮสต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและยินดีให้คำปรึกษาการวางแผนระบบไอทีเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อทางทีมงานสามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่าน

I want free consultation!