Cloud Platform

เทคโนโลยี Cloud เข้ามามีบทบาทในธุรกิจอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งหลายธุรกิจต่างให้การยอมรับและกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาธุรกิจ แต่หลายองค์กรกลับประสบปัญหาในการนำเทคโนโลยี Cloud มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ อาทิ การออกแบบระบบบนเทคโนโลยี Cloud การเลือกใช้ Cloud Component ที่เหมาะสม รวมไปถึงการวางแผนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งาน

นอกจากนี้ หลายองค์กรต่างให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) ที่มีความเสี่ยงจากภัยคุกคาม (Threat) ประเภทต่างๆ ดังที่เห็นได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลสำคัญที่ถูกเผยแพร่ ซึ่งเกิดความเสียหายที่ประเมินมูลค่าไม่ได้และส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

A-HOST มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน System and Application Managed Service โดยมีประสบการณ์ด้าน Application Hosting, Data Center Management, และ IT Service Management มายาวนานกว่า 19 ปี และเป็นที่ไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

A-HOST Trusted Cloud with Managed Services คือบริการที่จะช่วยให้องค์กรสามารถใช้เทคโนโลยี Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล โดย A-HOST สามารถให้บริการอย่างครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษาพิจารณาทางเลือก Cloud Architecture ที่เหมาะสม การวางแผนค่าใช้จ่าย การวางแผนการโอนย้ายระบบขึ้น Cloud Infrastructure รวมถึงบริการติดตั้ง โอนย้าย และบริหารจัดการระบบ ด้วยความชำนาญในการจัดทำโซลูชั่นให้ตอบสนองและครอบคลุมทุกความต้องการของการใช้งาน ด้วยการให้บริการทั้งหมด 3 ด้าน

ABOUT OUR CLOUD SERVICES

Cloud Transformation & Migration

การเปลี่ยนแปลงระบบจากระบบเดิมที่สำนักงาน (On Premises) ไปใช้ระบบบน Cloud (On Cloud) ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้านทั้งในเรื่องของ Migration, Integration, Operation และ Governance & Compliance บริการ Cloud Transformation จะช่วยพิจารณาทางเลือกของการใช้ระบบบน Cloud ที่เหมาะสม ประเมินความเสี่ยงของระบบ วางแผนการพัฒนาด้าน IT ให้องค์กรในระยะยาว (IT Roadmap)

นอกจากนั้น ด้วยข้อบังคับหรือข้อกำหนดของบางองค์กรที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในองค์กรหรือในประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ของการสำรองข้อมูล A-HOST สามารถออกแบบการใช้งานด้วยแนวทางในการใช้งานระบบ Cloud ควบคู่กับระบบเดิมที่องค์กรใช้งานอยู่ ให้สามารถทำงานควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Hybrid Cloud Service

ทั้งนี้ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และการเลือกระบบที่เหมาะสมตั้งแต่การการวางแผนเริ่มใช้งานระบบ Cloud จะสร้างความมั่นใจในการใช้งานจริง เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cloud สูงสุด

Cloud Managed Services

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี Cloud ช่วยให้องค์กรดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น แต่ยังมีงานอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญควบคู่กัน นั่นคืองานการดูแล บำรุงรักษาระบบให้มีความปลอดภัย (Security) มีความพร้อมใช้ (Availability) และมีความต่อเนื่อง (Continuity) ซึ่งหากขาดการดูแลระบบที่ดี อาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานจนกระทบต่อธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการบริหารจัดการระบบอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “Managed Service” ของ A-HOST จะสามารถช่วยให้การใช้งานของระบบงานบน Cloud เป็นไปอย่างราบรื่นตามที่ธุรกิจต้องการ  More>>

WHY CHOOSE A-HOST CLOUD PLATFORM SOLUTION

Methodology

เป็นผู้ช่วยในการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปพร้อมที่จะสนับสนุนและเคียงข้างธุรกิจในทุกบริบทของเทคโนโลยีเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

Cost Saving

ช่วยประเมินการใช้งานและวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมตามการเติบโตของธุรกิจ พร้อมการให้บริการอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด

Flexible

ให้ความยืดหยุ่นในการเลือกใช้งานระบบ Cloud ได้หลากหลาย (Public Cloud, Local Cloud, Private Cloud และ Hybrid Cloud ) ช่วยให้ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Customize

ให้คำปรึกษา ออกแบบและปรับปรุงตามความต้องการที่แตกต่างของแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะด้านและความหลากหลาย

Risk Management

บริการประเมินความเสี่ยง กำหนดนโยบายรองรับและหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความพร้อมใช้ และการใช้งานระบบได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง
[/vc_column]

Free First Consultation

เอ-โฮสต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและยินดีให้คำปรึกษาการวางแผนระบบไอทีเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อทางทีมงานสามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่าน

I want free consultation!