ปัจจุบันมีการนำระบบคลาวด์ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมี Cloud Service Provider ที่ให้บริการมากมาย แต่ยังมีองค์กรที่ไม่สามารถจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์ทั้งหมดได้ จึงมีบริการที่เกิดขึ้นใจปัจจุบันที่เรียกว่า ‘Cloud Managed Services’

ทำไมต้อง Cloud Managed Services?

การจัดการที่มีประสิทธิภาพยังคงเป็นประเด็นสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับองค์กรส่วนใหญ่ เนื่องจากการปรับใช้ระบบคลาวด์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการกับความท้าทายนี้ องค์กรได้เลือกวิธีต่างๆ ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ของตน บางคนจัดการด้วยตนเอง และบางคนนำ Cloud MSP มาเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการ ในขณะที่บางองค์กรเลือกที่จะมีผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่มีการจัดการซึ่งสามารถจัดการระบบได้ทั้งหมด และยังสามารถช่วยจัดการระบบคลาวด์แบบ Hybrid-Cloud ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน

 

จุดมุ่งหมายขององค์กรส่วนใหญ่ นอกจากการหา Cloud Infrastructure ที่ดีแล้ว ก็คือการหาผู้ให้บริการที่จัดการคลาวด์ได้ (Cloud MSP) เพื่อให้คลาวด์มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการบริหารจัดการระบบไม่ดี อาจนำไปสู่:

 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

ความเหมาะสมในการเลือกผู้ให้บริการจัดการคลาวด์ (Cloud MSP) เป็นสิ่งสำคัญ – ความไม่เชี่ยวชาญของผู้ให้บริการหรือผู้จัดการระบบคลาวด์ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ในการทำงานของคุณบนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่อาจจะหยุดชะงัก จนไม่สามารถให้บริการได้

 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

ระบบงานที่ทำงานบนคลาวด์มีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยมากขึ้น มากกว่าระบบที่บริหารจัดการแบบ on-premise ดังนั้นจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าว

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

การขาดการสนับสนุนบริการที่เหมาะสม อาจทำให้การใช้คลาวด์ขององค์กรคุณมีค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไป ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการณ์ไว้ อีกทั้งยังไม่สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในอนาคตต่อไปได้อีกด้วย

 

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรควรต้องหาผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ (Cloud MSP) มาช่วยในการจัดการปัญหาข้างต้นได้

 

 

End-to-End Managed Cloud Services

A-HOST ผู้ให้บริการจัดการระบบคลาวด์ นำเสนอบริการที่หลากหลายซึ่งตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมการประมวลผลแบบคลาวด์ ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

 

Backup and Disaster RecoveryBusiness ContinuityCloud DeploymentCloud Migration Services

Cloud Monitoring and ReportingCloud SecurityInfrastructure Set UpNetwork Storage

 

A-HOST สามารถช่วยออกแบบ จัดสร้าง และบริหารจัดการระบบคลาวด์ที่ A-HOST Cloud Managed Services ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ทางธุรกิจได้มากขึ้น

 

โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง (Robust Infrastructure):

องค์กรของท่านจะได้รับการสนับสนุนและจัดการตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมด้วยโครงสร้างระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ พวกเขาสามารถตรวจสอบ สแกน รายงาน อัปเดตแพตช์ รวมและจัดการดำเนินงานระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

 

จัดการระบบงานแบบรวมศูนย์ (Centralized Services and Application):

องค์กรของท่านสามารถจัดการแอปพลิเคชันและบริการทางด้านไอทีทั้งหมดที่ผู้ให้บริการระบบคลาวด์เพียงรายเดียว ทำให้ง่ายต่อการจัดการ รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากรณ์บนระบบคลาวด์ได้อย่างคุ้มค่า

 

ข้อตกลงระดับบริการ (Service Level Agreements):

ภายใต้ข้อตกลงระดับบริการ (SLA) องค์กรของท่านสามารถควบคุมระดับบริการได้ดีขึ้น และช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับบริการที่ต่อเนื่อง

 

ความปลอดภัยและการกู้คืนข้อมูล (Data Safety & Recovery):

ผู้ให้บริการจัดการระบบคลาวด์ (Cloud MSP) รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลและการสำรองข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถกู้คืนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับหลักของความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 

เวลาตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response Time):

การจัดการปัญหาของระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบและรับประกันเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ

 

การติดต่อกับผู้ให้บริการคลาวด์ (Interfacing):

ผู้ให้บริการจัดการระบบคลาวด์ (Cloud MSP) เมื่อต้องจัดการกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ในกรณีที่มีปัญหาร้ายแรง เรารับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและติดตามผู้ให้บริการระบบคลาวด์ให้สามารถให้บริการต่อได้

 

การลงทุนตามแผน (Planned Investment):

ผู้ให้บริการจัดการระบบคลาวด์ (Cloud MSP) จะสนับสนุนองค์กรคุณในการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านระบบคลาวด์ แก้ไขและวางแผน ค่าใช้จ่ายค่าบริการรายเดือนที่เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

 

การบำรุงรักษา(Maintenance):

สามารถเสนอทางเลือกในการให้บริการดูแลรักษาระบบคลาวด์ ตามธุรกิจของลูกค้า และยังช่วยบรรเทาความขาดแคลนของบุคลากรด้านไอทีขององค์กร

 

การอัปเดตทันเวลา (Timely Update):

การอัปเกรดเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ใช้งานภายในองค์กรมักใช้เวลา และต้องการบุคลากรทางด้านไอทีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สูง ในขณะที่การโยกย้ายไประบบงานขององค์กรไปสู่ระบบคลาวด์และการมีผู้ให้บริการจัดการระบบคลาวด์ (Cloud MSP) จะทำให้สามารถอัปเดตระบบงานได้ง่ายมากขึ้น ระบบงานขององค์กรคุณทันสมัยอยู่เสมอ

 

บริการแบบบูรณาการ (Integrated Services):

ผู้ให้บริการจัดการคลาวด์ (Cloud MSP) จะสามารถนำเสนอโซลูชันที่ยืดหยุ่น ยึดความต้องการทางธุรกิจของคุณ นำเสนอแผนการชำระเงินที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญการใช้จ่ายของธุรกิจของคุณ และยังหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ด้านอื่นๆด้วย เช่น การรักษาความปลอดภัยและการตั้งค่าบริการใหม่และการตรวจสอบเครือข่าย

 

A-HOST พวกเราพร้อมให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะให้คำแนะนำปรึกษาในการเลือกใช้บริการ Cloud ที่เหมาะสมกับประเภทการใช้งานและความต้องการขององค์กรคุณมากที่สุด A-HOST มีบริการ Cloud หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud และ Multi-Cloud ที่ให้คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ

ติดต่อเราได้เลยวันนี้ เพื่อให้เราได้ช่วยเหลือคุณในการให้คำปรึกษาและให้บริการ ให้ A-HOST เป็นทางเลือกผู้ให้บริการ Cloud ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

โทร 02-298-0625-32 ต่อ 4509
อีเมล: channelmarketing@a-host.co.th