A-HOST Oracle Database
A-HOST Oracle Database

Oracle Database

จากประสบการณ์อันยาวนานในการให้บริการของ A-HOST เราจึงใคร่ขอนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับ Oracle Database โซลูชั่น โดยสามารถแบ่งย่อยออกเป็นบริการเฉพาะด้านได้ดังนี้

Implementation Service

A-HOST มีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการติดตั้ง Software Oracle Database และ Options ต่างๆของ Database โดยพัฒนารูแบบการทำงานซึ่งเป็น Best practices installation methodology ที่ออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ เช่น IBM AIX, Oracle Linux, RedHat Linux, Oracle Solaris และ Windows Server เป็นต้น ให้รองรับการใช้งานในระบบปัจจุบันหรือระบบใหม่ของลูกค้า รวมถึงวางแผนการรองรับการขยายระบบสำหรับอนาคต และการเตรียมระบบให้มีความปลอดภัยสูงสุด และสามารถติดตั้งให้รองรับมาตรฐาน PDPA หากเป็นความต้องการของลูกค้า

Database Version Upgrade Service and Patch Management

การ Upgrade Version ของ Oracle database และการจัดทำ Patch Management ให้มีความทันสมัยเป็นกิจกรรมในการบำรุงรักษาที่มีจำเป็น รวมทั้งเป็นการป้องกันในด้านความปลอดภัยที่จะรักษาฐานข้อมูลที่สำคัญของลูกค้า ซึ่งการดูแลให้ฐานข้อมูลได้รับการ Update เป็นระยะจะทำให้ เกิดความต่อเนื่องของ Software warranty support จากทาง Oracle support และสามารถใช้งาน Features & Functions ใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ยกตัวอย่างเช่น การ Upgrade database version จาก 10g ไปเป็น 19c version นั้นจะเพิ่ม Function และ Feature บน Oracle Database engine รวมไปถึงความปลอดภัยที่ทาง Oracle Database security team ได้มีการพัฒนาให้มีความปลอดภัยตามยุคสมัย A-HOST มีบริการโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำและให้บริการ Version Upgrade และการลง Software Patch ให้เหมาะสมกับทุกความต้องการและระบบงานของลูกค้า

Database Migration services

ในกรณีที่ลูกค้าต้องมีการย้ายระบบฐานข้อมูลไปยัง Environment ใหม่ซึ่งอาจจะเป็น Hardware ยี่ห้อต่างจากเดิมหรือ OS Platform ที่ต่างจากเดิม หรือจาก On-premise ไปยัง Cloud Environment A-HOST มีประสบการณ์ที่หลากหลายในการย้ายฐานข้อมูล Oracle ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยที่ไม่มีความเสียหายของข้อมูล ไม่มีความผิดเพี้ยนของข้อมูล และสามารถแนะนำกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อให้สามารถเลือกที่จะ Optimize ในด้านต่างๆที่เหมาะสมได้ ทั้งในเรื่องของ ความเสี่ยงต่างๆ, Downtime และค่าใช้จ่าย

Manage service

สำหรับลูกค้าที่ต้องการความมั่นใจในการทำงานของระบบที่สำคัญและอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะให้การดูแลระบบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรองรับระบบงานทางธุรกิจ A-HOST มีทีมในการให้บริการหลังการขาย มีการดูแลรักษาระบบ (Operation and Maintenance Service) แบบ end-to-end ตั้งแต่ Server, Operating System, Network รวมถึง Database ไม่ว่า Data Center ของลูกค้าจะอยู่ On-Premise หรือบน Cloud ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีมาตรฐานการให้บริการตามกระบวนการให้บริการ Managed Service ของ A-HOST และได้รับการ Certified ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018

[/vc_column]

Free First Consultation

เอ-โฮสต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและยินดีให้คำปรึกษาการวางแผนระบบไอทีเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อทางทีมงานสามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่าน

I want free consultation!