Oracle Infrastructure / Engineering System

Oracle Database Appliance

Oracle Database Appliance (ODA) เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Engineering System ของบริษัทชั้นนำเรื่องของ Technology ODA สามารถรองรับความต้องการรูปแบบ High Availability Database System และ Simplified Data Center ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมาพร้อม Concept Appliance ที่ทางลูกค้าจัดซื้อไปแล้วสามารถพร้อมใช้งานได้ในทันที

Oracle Database Appliance (ODA) เป็น Engineering Product ที่ Oracle ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้งานควบคู่กับ Oracle Database โดยเฉพาะ มีการออกแบบจะมุ่งเน้นไปที่ระสิทธิภาพของ Oracle Database เป็นพื้นฐาน ให้มีความเหมาะสมและดึงคุณภาพของ Oracle Database ออกมาได้สูงสุด อีกทั้งยังผสมผสานการออกแบบระหว่าง Oracle Hardware และ Oracle Software ที่รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการ ที่ทำให้ระบบนั้นไม่มีความยุ่งยากตั้งแต่ขั้นตอนในการติดตั้งไปจนถึงการดูแลรักษา ในขณะที่ Total Cost of Ownership (TCO) และ Return on Investment (ROI) ไม่ว่าจะเป็นค่าฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ค่าติดตั้ง ค่าใช้จ่ายใน การดูแลระบบนั้นค่อนข้างสวนทางกับประโยชน์มากมายที่จะ ได้รับจาก ODA

จุดเด่นที่สำคัญของ ODA

Simple

Oracle Database Appliance ถูกออกแบบมาเพื่อ 3 สิ่งหลักๆ ดังนี้

  1. Implementation เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง Oracle ออกแบบ Software มาในรูปแบบ Automation สามารถติดตั้ง Operation system base ไปยังระบบ Oracle Database application ให้สำเร็จได้ภายใน 1 วัน
  2. Administration การดูแลรักษา ผู้ที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรืออาจจะเป็น Database Admin ก็สามารถติดตั้ง หรือดูแลส่วนประกอบต่างๆ ภายใน ODA ตั้งแต่ Storage, Server, Network, OS ไปจนถึง Database software ได้ด้วยเพียงคนเดียว
  3. Patch and fixing Oracle ใช้วิธีคิดเดียวกับการติดตั้ง คือใช้รูปแบบ Automation ในการ patch ระบบให้มีความยุ่งยากและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดและมีผลกระทบน้อยที่สุด และมั่นใจได้ว่าระบบที่ทำการ Patch ไปแล้วเรียบร้อยนั้นสามารถใช้งานได้จริง เพราะทาง Oracle จะทำการทดสอบก่อนที่จะให้ทางลูกค้านำไปใช้งาน จึงมันใจได้ว่าระบบจะไม่ได้รับความเสียหาย รวมไปถึง Software version ใหม่จะมีลูกเล่น Feature เพิ่มความสามารถให้กับ ODA อีกด้วย

Optimized

ODA คือ Hardware ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ Software Oracle Database ดังนั้นพื้นฐานหลักของการออกแบบคือ Software ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อนำมาใช้งานอยู่บนเครื่อง ODA ทำให้ส่งเสริมประสิทธิภาพให้กันและกัน พื้นฐานของ ODA ที่ประกอบด้วย Hardware ที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม พร้อมจะทำงานร่วมกับ Database ทุกรูปแบบ ยกตัวอย่าง OLTP, Data Warehouse หรือ In Memory เป็นต้น

Affordable

การใช้งาน Oracle Database นั้นต้องมีการจัดซื้อเรื่องของ Oracle License และการคำนวณการใช้งาน Oracle Database License โดยที่บนเครื่อง ODA นั้นมีรูปในการคำนวณที่เรียกว่า Capacity on Demand (COD) หมายความว่า เรามีความต้องการที่จะใช้เท่าไรก็สามารถซื้อตามจำนวนเท่าที่ใช้เท่านั้น ในขณะที่ Oracle Database License บนเครื่อง Server ทั่วไปจำเป็นต้องซื้อ License เต็มทั้งเครื่อง หรือในกรณีที่ใช้ Hypervisor ที่ไม่ Certificate Oracle software

ในกรณีนี้ ODA สามารถช่วยประหยัดค่า Oracle License ได้มหาศาล และสามารถทยอยซื้อเพิ่มตามความต้องการของระบบที่ค่อยๆ เจริญเติบโตได้ พร้อมยังแถมการ Support ในส่วนของ KVM Technology และ Oracle Linux บน ODA โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

#ODA with Solution-In-A-Box

ODA นั้นสามารถติดตั้งให้อยู่ในรูปแบบของ Hypervisor ได้ด้วยเทคโนโลยีของ KVM ผ่านระบบปฏิบัติการ Oracle Linux ทำให้แอพพลิเคชั่นที่ต้องการใช้งานบน ODA คือ Oracle Middleware/Application ไม่ว่าจะเป็น Oracle WebLogic Server, Oracle JD Edwards, Oracle E-Business Suite หรือ Oracle PeopleSoft ทาง Oracle จะมีเอกสาร Best Practice พร้อม Tool และ Image สำเร็จรูปที่ใช้ในการติดตั้ง Oracle Application เพื่อช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง ทำให้สามารถเริ่มใช้งาน Oracle Application ได้เร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึง Application ที่ถูกพัฒนาโดย ISV Solution หรือ ลูกค้ามีการพัฒนาด้วยตนเอง โดยมี Oracle Database Software เป็นพื้นฐาน ก็สามารถนำ Application มาใช้งานบนเครื่อง ODA ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

[/vc_column]

Free First Consultation

A-HOST is honor to provide advice and Managed Services. Contact us for more information at tel. 02-298-0625-32 ext.4509 or E-mail channelmarketing@a-host.co.th

I want free consultation!