Uncategorized A-HOST ร่วมโครงการ AIS Career Day 2566 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้า

A-HOST ร่วมงานแนะแนวโครงการ AIS Career Day 2566 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้า

บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ AIS Career Day 2566 จัดโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00 –17:00น. ที่ผ่านมา ณ ห้อง 10303 อาคาร 10 ชั้น 3 คณะบัญชี โดยกิจกรรมนี้ ทางบริษัทเอ-โฮสต์ ได้มีโอกาสร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เพื่อความเตรียมพร้อมให้กับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่เรื่องการแนะนำบริษัทสมัครงาน และแนะแนวสายงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังมีกิจกรรมแจกของที่ระลึกให้กับนักศึกษาผู้ร่วมงานอีกด้วย  

Read more